TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 


İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİ KONUSUNDA TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN FİRMALARI BİZE BİLDİRİNİZ.

"; }

11.01.2008 tarihinden itibaren, Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan fiyat listeleri yayımlanarak,

22.09.2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 10. Maddesinin 5.Fıkrası gereğince, İlaç Firmalarının fiyat düşüşlerini hemen uygulamaya koyabilmeleri için eczane stoklarında oluşacak kayıpları karşılamaları, aksi takdirde fiyat düşüşleri için 45 günlük geçiş süresini beklemeleri gerekirken, bunu yerine getirmeyen firmalar hakkında gereğinin yapılabilmesi için, hazırladığımız formun doldurularak tarafımıza bildirilmesi istenmiş, bu forum aracılığıyla yapılan bildirimlere istinaden birçok firma hakkında gerekli girişimlerde bulunulmuştur. (Söz konusu firmalarla yapılan yazışmalara web sayfamız üzerinden ulaşılabilmektedir.)

Buna ilave olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.05.2008 tarih, 30169 sayılı Genel Yazı ile,

“……Dönemsel ya da başka gerekçe ile fiyat indirimi yapıldığında indirimli fiyatlar ilan edildiği tarihten 45 gün sonra geçerli olacak, ancak firmalar diğer iskontolar haricinde indirim oranında ilave iskonto şeklinde indirimi uygulamaya indirimli fiyatların ilan edildiği tarihte derhal başlayacak, bu iskontolar depolar tarafından eczanelere derhal yansıtılacaktır. Referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşlerinde, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla 45 günlük süre beklenilmeden indirimli fiyat geçerli olacaktır. Telafi yöntemi TEB ile firmalar arasında sağlanacak mutabakatla belirlenecek ve firmanın telafi edeceği bilgisi TEB aracılığıyla eczacılara duyurulacaktır. Fiyatın geçerlilik tarihinden önce bu telafiler gerçekleştirilecektir. Yine aynı şekilde kamu iskonto oranlarında firmalar tarafından yapılacak artışlarda da eczane kayıpları telafi edilecektir….”

denilmektedir. Bu konuda Birliğimizin ilgili birimlerince gerekli izlemeler yapılmakta olup konuya ilişkin olarak firma yada dağıtım kanallarının bölgesel uygulama farklılıkları da olabileceği göz önünde bulundurularak ;

1. İlaç fiyat düşüşü için, 45 günlük geçiş süresinin bekleneceğini bildiren, ancak bu süre zarfında, firma tarafından 45 gün sonra yapılacak indirim oranında ilave iskonto şeklinde söz konusu indirimin uygulanması ve depolar tarafından da 45 günlük süre beklenmeden eczanelere yansıtılması gereken iskontoların yansıtılmaması,
2. İlaç fiyat düşüşü için, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telefi edileceği gerekçesiyle, düşüşler için 45 günlük sürenin beklenmeyeceği bildirilmesine rağmen, söz konusu firma tarafından oluşan kayıpların telafi edilmemesi,
durumlarında, söz konusu firmalar ve depolar hakkında gereğinin yapılabilmesi amacıyla aşağıda yer alan formun doldurularak tarafımıza bildirilmesi son derece önemlidir.

 

Firma Adı

İlaç Adı

İlacın Temin Edildiği Depo ve Bulunduğu İl

Bildirim Konusu

Örnek 1: A ilacı için, 13.05.2008 tarihinde 45 günlük süre başladı, ancak firma indirim oranında iskonto vermiyor.
Örnek 2 : B ilacı için, 45 günlük süre beklenmeyecek, ancak firma zararı karşılamıyor.

Bildirim Sahibinin Adı-Soyadı

Bildirim Sahibinin İrtibat Telefonu

Güvenlik Kodu
guvenlik
Resimdeki Güvenlik Kodunu Giriniz
 
 
    |  25.02.2008
İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :