TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 


TARTI ALETLERİ MUAYENELERİNE YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ HAKKINDA

39.A.00.001180
27.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; 2 (iki) yılda bir muayene edilerek damgalanması gereken ölçü ve tartı aletleri arasında yer alan hassas terazilerin  periyodik muayeneleri için eczacılarımızın, bağlı bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca başvurmaları gerekmekte idi.

04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin” 8. Maddesi ile ise Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri’nin muayenelerinin “Yetkili muayene servislerince” yapılacağı bildirilmektedir.

“MADDE 8 – (1) İl müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri.

(2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Otomatik tartı aletleri,
b) Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.”

Aynı yönetmeliğin Geçiçi 3. Maddesi ise; 

“(1) Yetkili muayene servisleri TSE HYB K 298 Yetkili Servisler-Tartı Aletleri Muayene Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterlere göre düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni almaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde TS EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler standardına göre akredite olma şartı veya bu Yönetmelikte yer alan Ek-2’nin 4 üncü maddesinde belirtilen Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenecek rapor aranmaz. Yetkili muayene servislerinin bu süre sonunda akredite olmaları veya raporu almaları gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından; hizmet yeterlilik belgesi olmayan ve akredite olmayan servislerce yapılacak muayeneler sonrası herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına hizmet yeterlilik belgesi sahibi olan ve akredite olmuş şirketlerin ve alt şirketlerinin listesinin yayınlanması talep edilmekte idi.

Konu ile ilgili olarak, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na resmi yazı yazılmış olup, söz konusu listeye http://msgm.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/tarti-aletleri-yetkili-mu-2722014155617.pdf adresinden ulaşılabileceğinin bilgisi alınmıştır.

Yetkili firmaların isimlerinin yer aldığı liste ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
  Genel Sekreter

Bakanlıkça duyurulan liste için tıklayınız.
İlave liste  için tıklayınız.
 
    |  27.02.2014
İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :