TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 

İlaç Dışı Ürünler Komisyonu

Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlığın vazgeçilmez aktörlerinden birisidir. Türk halkının en çok güvendiği ve en kolay ulaşabildiği sağlık danışmanı konumundaki eczacılar bugün itibariyle ekonomik zorluklar altında özveriyle çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde  daha kaliteli hizmet sunabilmek için var gücüyle ülkemiz insanının yanında yer almaktadır.
Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu  yaşamın hemen her alanında önemli değişimler yaşanmaktadır. Son dönemde birbiri ardına yapılan yasal düzenlemeler ve ilaç temininde gündeme getirilen bürokratik süreçler eczacılık mesleğini yeni vizyon ve açılımlara yöneltmektedir. Bu durum sermaye birikimi olan büyük müteşebbislerle mücadele edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Birlik içinde ve dahası bir arada hareket etmek zorunda olan eczacılar, yeni açılımlar için  sürekli iletişimde olmak ve ortak akılla hareket etmek zorundadırlar.

Geçmişte yalnızca eczanelerde satılan bir çok ürün  bugün eczanelerde alıcı bulamamaktadır. Eczacı danışmanlığında ve eczane güvenilirliği içerisinde tüketicilere ulaştırılması gereken bir çok ürün, aktarlarda , marketlerde ve  parfümerilerde pazarlanmaktadırlar.
Bu noktadan hareketle eczane rafında yer alması gereken bu ürünleri tekrar kazanmak ve standardize etmek  için TEB bünyesinde bir komisyon kurulmuştur.

Oluşturduğumuz bu komisyon,

 • Medikal ve Sıhhi Malzemeler
 • Dermokozmetik,
 • Bitkisel Ürünler (Droglar, bitki çayları, fitoterapötikler, fitofamasötikler, Nutrasötikler)
 • Mamalar,
 • Sporcu Destek Ürünleri,
 • Anne ve bebek bakım ürünleri,
 • Ağız ve diş sağlığı ürünleri,
 • Optik,
 • Homeopati  ürünleri,
 • Sağlıkla ilgili yayınların,

Eczanelerde ve eczacı danışmanlığında halkımıza ulaştırmanın çabası içinde olacaktır.

Kaybedilen eczanelerimizin pazar payı değil, insanlarımızın sağlığı ve geleceğidir.

Yaşanan sorunlarla birlikte, Ülkemizde sağlık ürünleri  sektörü daha da genişleme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz eczanelerimiz bu süreçte istikrarlı ve katılımcı olmak durumundadır. Mesleğine saygı duyan ve mesleğinin hak ettiği konuma gelmesini isteyen eczacıların,  kendilerini geliştirmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve her şeyden önemlisi önümüzdeki yıllarda yine bu mesleği icra edebilmek için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. “sadece eczanelerde” kazanımı, dermokozmetik ve diğer sağlık ürünleri eczanelerimiz için yeni bir açılım ve gelişmedir. Bunu en sağlıklı şekilde hayata geçirmek için birlikte hareket etmemiz ve ortak amaç belirleyerek bu doğrultuda çalışmamız gerekliliği kaçınılmazdır.

AMAÇLAR

 • Sağlık Bakanlığı nezdinde sıhhi ve medikal malzemelerin sadece eczanelerde satılması için çalışma yapmak,
 • İlaç dışı ürünler konusunda halkı eczacıya yönlendirmek amacıyla tanıtım kampanyaları yapmak,
 • İnternetten satışla mücadele etmek,
 • Güzellik Uzmanı ve Satış Elemanları için gerekli alt yapının belirlemek ve ona göre eğitim vermek,
 • Eğitim, kongre ve sempozyum düzenlemek,
 • Eczanenin markalaştırılmasını sağlamak,
 • Eczacılık Fakülteleriyle işbirliği yapmak
 • İlaç dışı ürünlerle, sektörel bileşenlerle ilgili yurt dışı pazarını da kapsayan Pazar Araştırması yapmak,
 • Bankalarla ilgili bir çalışma yapmak ve bir takım  avantajlar sağlamak,
 • “sadece eczanelerde” kavramının güçlenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu güveni sarsacak eylemlerden eczacıları uzak tutacak önlemleri belirlemek,
 • Ortak bir eczane konsepti belirlemek ve bunu sağlayacak mevzuatın hayata geçirilmesine çalışmak,
 • Piyasa koşullarına karşılık bireysel davranışlar yerine, birlikte hareket edecek ilişkileri tesis etmek suretiyle gerçek gücümüzün yansıtılmasını sağlamak,
 • Klasik eczane anlayışının değişmeye başladığı günümüzde değişimi yakalayabilmek ve eczaneleri bekleyen ciddi ve temel sorunlarla mücadele eder hale gelebilmek amacıyla eğitimler organize etmek,
 • Eczacının menfaatini korumak, satış kanalı olarak eczanelerin daha etkin olmasını temin etmek, eczacıların firmalarla olan ilişkilerini düzenlemek ve en önemlisi piyasaya sunulan ürünler hakkında(üretici ve ithalatçı firma profili, ürün satış politikası, devamlılığı,ürün kalitesi,..vb) eczacıların ve halkımızın mağdur olmasını engellemek adına ön araştırma yapmak ve bunu duyurmak,
 • Ekonomik ve yasal şartlara esneklik gösterebilen, güçlü, güvenilir ve daha sağlıklı eczanelere sahip olabilmek,
 • İnsanımızın sağlığı ve geleceği için, halkımızın sayesinde  aldığımız eğitim ve ettiğimiz yeminin gereği olarak yine halkımıza sağlıkla ilgili gerçek danışmanlık hizmetini en iyi şekilde organize etmek ve sunmak,

KOMİSYON ÜYELERİ
Ecz.İsmail BAŞDİL TEB Saymanı/Komisyon Başkanı
Ecz.Nevin TAŞLIÇAY TEB Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz.Taner ERCANLI Ankara Eczacı Odası
Ecz.M.Aylin YALÇINKAYA İzmir Eczacı Odası
Ecz.Melek Dilek CEYLAN  Adana Eczacı Odası
Ecz.A.Tolga BAŞÇI Konya Eczacı Odası
Ecz.Ergin YAZICIOĞLU Samsun Eczacı Odası
Ecz.Şengül G.ÖZTÜRK Bursa Eczacı Odası
Uzm.Ecz.R.Oktay KALE Gaziantep Eczacı Odası
Ecz.Hayriye BAŞKAN Eskişehir Eczacı Odası
Ecz.M.Asım TÜRKER Antalya Eczacı Odası
Ecz.Müjde SUBAŞI Diyarbakır Eczacı Odası
Ecz.Naim TİRİTOĞLU Kayseri Eczacı Odası
Ecz.Emrah ARSAN Kahramanmaraş Eczacı Odası
Ecz.Mukaddes BAŞDİL Denizli Eczacı Odası
Ecz.Serap ÇETİNKOL Zonguldak  Eczacı Odası 
Ecz.Mehmet ONGAN Trabzon Eczacı Odası
Ecz.Zihni ADALI Tekirdağ Eczacı Odası
Ecz.Orhan YONTAR Sakarya  Eczacı Odası 
Ecz.Ali ÇANKIR Aydın Eczacı Odası
Ecz.M.Ulaş GÜLER Elazığ  Eczacı Odası 
Ecz.Emine Filiz SANCAR Mersin Eczacı Odası
Ecz.Mehmet FİTKİ Şanlıurfa  Eczacı Odası 
Ecz.Meltem AKBAY Hatay  Eczacı Odası 
Ecz.Gülen YATKIN Manisa  Eczacı Odası 
Ecz.İbrahim UYGUN Kocaeli  Eczacı Odası 
Ecz.Cem DEMİR Muğla  Eczacı Odası 
Ecz.Selçuk Kürşat CAN Aksaray  Eczacı Odası 
Ecz.Dolunay AYDIN Sivas Eczacı Odası
Ecz.Birgül Nasırlıoğlu KARA Tokat Eczacı Odası
Ecz.Nilgün BEŞİRLİ Giresun  Eczacı Odası 
Ecz.Abdulbasri BALOS Mardin  Eczacı Odası 
Ecz.Adnan BAYHAN Batman  Eczacı Odası 
Ecz.Azime KAĞNICI Karaman  Eczacı Odası 
Ecz.Nihat ÖZTÜRK Niğde Eczacı Odası Görüş ve öneriler veya soru ve cevaplarınızı idk@teb.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

 


İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :