TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 

39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ

Başkan
Ecz.Erdoğan ÇOLAK

1961 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Adana Eğitim Enstitüsü’nde üç ay öğrenim gördü. 1978 yılında AİTİA Eczacılık Yüksek Okulu’na girdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Adana’da serbest eczacılık hayatına başladı. 1989 yılında Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1993-2003 yılları arasında Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürüttü. 35. Dönem içerisinde çeşitli sürelerde TEB 2. Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini başarıyla sürdürdü. 36.Dönem Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlığını yaptı. Sokak Çocukları Derneği (SÇD), Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesidir. Halen Adana’da Sarp Eczanesi’nin sahip ve mesul müdürlüğünü yapan Çolak, evli ve iki çocuk babasıdır.


II. Başkan
Ecz.Arman ÜNEY

1969 yılında Samsun’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1999 yılında yapılan seçimlerde Samsun Eczacı Odası Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilen Üney, 2001-2003 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yıllarında Saymanlık, 2005-2007 yıllarında da Genel Sekreterlik görevlerini yaptı. 2007 yılında Samsun Eczacı Odası Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevine iki dönem daha seçilerek devam etti. 38. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde TEB İkinci Başkanı olarak seçildi.Bu görevini iki yıl yürüten Üney 39. Dönem Büyük Kongre seçimleri sonucunda TEB İkinci Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu,International Pharmaceutical Federation (FIP), Pharmaceutical Group of European Union (PGEU) ve EuroPharm Forum'un üyesidir.Evli ve iki çocuk babası olan Üney 1993 yılından bu yana Samsun’da eczane eczacılığı yapmaktadır.İyi derecede İngilizce bilmektedir.


Genel Sekreter
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1992 yılında birincilikle mezun oldu. 1994 – 1998 yılları arasında sırasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalında ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında iki ayrı yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2000 -2006 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2006 yılında Doktora öğrenimine Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında başladı. Şu anda doktora tezini tamamlamış olup tez yazımı aşamasındadır. Harun KIZILAY, eczacılık mesleğine ise 1992 yılında Isparta’da serbest eczane açarak başladı. 1997 yılında eczanesini Konya’ya taşımış olup halen Konya’da eczacılık faaliyetine devam etmektedir. Meslek örgütünde çalışmalarına 1995 yılında yapılan seçimlerde Isparta Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçilen Harun KIZILAY, çalışmalarına Konya’da devam etti ve 2001 yılı seçimleri sonucu, Konya Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak seçildi. 2003 yılında görevine Yönetim Kurulu üyesi olarak devam eden KIZILAY, 2005 yılında yapılan seçimlerde Konya Eczacı Odası Başkanlığına seçildi. Bu görevine üç dönem seçilerek 2009 Aralık ayına kadar devam etti. 2009 yılında yapılan 37. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde Merkez Heyeti Üyesi ve ardından TEB İkinci Başkanı olarak seçildi. Bu görevine 2010 yılı Mart ayına kadar devam etti. Daha sonra TEB Genel Sekreteri olarak seçildi. 2011 yılı Kasım ayında yapılan 38. Dönem Büyük Kongre seçimleri sonucunda da Merkez Heyeti Üyeliğine ve Genel Sekreterliğe tekrar seçildi. Halen TEB Genel Sekreteri olarak görevine devam etmektedir. Harun KIZILAY 2009 yılından bu yana ayrıca Konya Ticaret Odası (KTO) Meclis Üyesi ve 2011 yılından bu yana ise KTO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009-2011 yılları arasında Türkiye Reklam Kurulu Üyeliği yapmıştır. Novagenix Biyoanalitik ARGE Merkezi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir. Halen Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan KIZILAY, İngilizce bilmektedir.Sayman
Ecz.İSMAİL BAŞDİL

1962 yılında Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladı. 1985 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılında eczane eczacılığına başladı. 1995 yılında Denizli Eczacı Odası komisyonlarında çalışmaya başladı. 2003-2005 ve 2005-2007 olmak üzere 2 dönem Denizli Eczacı Odası Başkanlığı görevinde bulundu. Halen eczane eczacılığı yapan Başdil, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


Üye
Ecz.AYNUR YILDIZ

1968 yılında Polatlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Polatlı’da, lise öğrenimini Düzce’de tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi ve 1989’da mezun oldu. 1989 -1995 yılları arasında Zonguldak SSK Sağlık İşleri Müdürlüğünde, 1995-1998 yılları arasında Zonguldak SSK Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinde, 1998-2000 Yılları arasında SSK Zonguldak Bölge Hastanesinde Sorumlu Eczacı olarak görev yaptı. 2000 yılı Mayıs ayında bu görevinden ayrılarak serbest eczacılık hayatına başladı. 2005 yılı Eylül ayında Zonguldak Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bir dönem yönetim kurulu üyeliği, iki dönem Genel Sekreterlik görevi yaptı. Eylül 2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Eylül 2013 tarihinde yeniden Zonguldak Eczacı Odası başkanlığı görevini üstlendi. Kasım 2013’de 39. Dönem TEB Merkez Heyeti Üyeliğine seçilerek oda başkanlığı görevinden ayrıldı. Halen Zonguldak ili Kdz.Ereğli ilçesinde İpek Eczanesi’nin sahip ve mesul müdürlüğünü yapan Yıldız, evli ve bir kız çocuğu annesidir.


Üye
Ecz.Murat Levent KOÇAK

1970 yılında Alanya’da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılından itibaren sırasıyla iki dönem İlçe Temsilciliği, bir dönem Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği, iki dönem Haysiyet Divanı üyeliği, bir dönem Haysiyet Divanı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 yılından itibaren üç dönem Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Alanya Belediye Konservatuvarı Kurucu Müdürlüğü görevini üstlendi. 2004 yılında bir kitabı yayınlandı. Halen Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Sosyoloji Bölümü’nde öğrencilik yapmaktadır. İngilizce ve Yunanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Üye
Ecz.Bülent VAREL

24.01.1964 tarihinde Edirne Musulça Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 05.08.1989 tarihinde Edirne Merkez İlçe'de Varel Eczanesi isimli eczanesini açtı. 1994-1999 yılları arasında Edirne Belediyesi Meclis ve Daimi Encümen Üyesi olarak görev aldı.1997 yılında kurulan 39.Bölge Edirne Eczacı Odası'nın kurucu üyesi olup 1997 - 2003 yılları arasında yönetim kurulunda Genel Sekreterlik görevinde bulundu.2003-2009 yılları arasında Edirne Eczacı Odasının Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 37.Dönem Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Üye
Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ

1958’de Isparta/Senirkent’te doğdu. 1975-76 yılında A.İ.T.İ.A (Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi)’ne bağlı Eczacılık Yüksek okuluna girdi. 1980-81 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adını alan okuldan mezun oldu. GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) klinik eczanesinde klinik eczacılık yaparak Mart 1983’te terhis oldu. 1983-86 arası BİFA (Birleşik Alman İlaç fabrikası)’ya ait Bayer, Schering, Knoll, Merck olmak üzere dört firmanın İç Anadolu Bölge temsilciliğini Konya Merkez’de ve daha sonra Schering Firmasında aynı görevi Ege Bölgesi temsilcisi olarak İzmir Merkez’de yürüttü. 1986 yıl sonu itibariyle serbest eczacılığa başladı. 1990-95 yılları arasında 15. Bölge Isparta-Burdur Eczacı Odasında Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu üyeliği, Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 2003 yılında Genel Sekreterliği ile başladığı görevine 2005’den 2011’e kadar Oda Başkanı olarak yürüttü. 37 ve 38. Dönem Merkez Heyeti Üyesi olarak görev aldı. Bir dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı.1992 Yılında Eğitim ve burs amaçlı kurulan ve kurucu üyesi bulunduğu Senirkent Yükseliş Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının Başkanlığını halen devam ettirmekte olup aynı vakıf adına sahip ve mesul müdürü olduğu Yükseliş adında aylık gazete çıkartmaktadır; IGSİAD (Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği) üyeliği, Türk Ocağı ve Aydınlar Ocağı Isparta Şubesi Üyeliği ile ISTUDAK (Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü) Yönetim Kurucu Üyeliği halen devam etmektedir. Isparta’da Uğur Eczanesi’nin sahip ve mesul müdürlüğünü yapan R.Ziya ÖRMECİ evli ve üç çocuk babasıdır.


Üye
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU

1967 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta, lise eğitimimi Kayseri’de tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra askerlik görevini Heybeli Ada Deniz Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Kayseri’de Çavuşoğlu Eczanesi isimli eczaneyi açtı. Kayseri Eczacı Odası’nın, başta Nöbet Komisyonu Başkanlığı ve Denetçi Eczacı görevleri olmak üzere değişik organlarında aktif görev aldı. 2005 yılında Genel Sekreterlik görevine başladı ve 2 dönem bu görevi yürüttü. 2009 yılında yapılan seçimli Genel Kurul’dan sonra, Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı. Şevval, Sevde ve Hasan isimlerinde 3 çocuk babasıdır.


Üye
Ecz.Ferda Esin DEMİRTOK İYİEL

1973 yılında Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi. 1996 yılından bu yana Antakya’da serbest eczacılık yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında Hatay Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 yılları arasında da Hatay Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. Bir çok dernekte kurucu üyelik, üyelik, başkanlık görevlerinde bulundu. Hatay KAGİD üyesidir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.


Üye
Ecz.Yavuz TATAR

1970 yılında Elazığ Baskil’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Baskil’de tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Elazığ’da serbest eczacılık yapmaya başladı. 1995-2001 yılları arasında Elazığ Eczacı Odası’nda çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2001-2003 yılları arasında Elazığ Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nda Saymanlık görevlerini yaptı. 2003- 2011 yılları arasında Elazığ Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Elazığ ilinde serbest eczacılık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :