TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 

39. DÖNEM YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Ecz.Salih KOZALI

19/05/1952 tarihinde Aydın’da doğdu. İlkokulu Aydın Merkez Yedieylül İlkokulunda , ortaokulu Aydın Merkez Gazipaşa Ortaokulunda bitirdi. Lise tahsilini İzmir Özel Fatih Kolejinde tamamladı. 1971-1972 eğitim döneminde İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi ve 02/11/1977 tarihinde mezun oldu. 01/12/1977 tarihinde Aydın Merkez Adnan Menderes Bulvarında Kozalı Eczanesi’ni açtı. 2007 yılı sonunda eczanesini kapattı. 2003 yılında 21.Bölge Aydın Eczacı Odasına Yönetim Kurulu üyesi olarak girdi ve bir dönem Saymanlık görevini yürüttü. Oda Başkanı Ecz.Şevket Kaya’nın TEB Merkez Heyeti’ne seçilmesinden sonra Aydın Eczacı Odası Başkanı seçildi. Oda başkanlığı görevini üç dönem arka arkaya sürdürdü. 14-17/11/2013 tarihlerinde yapılan Türk Eczacıları Birliği Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğine seçildi.


Ecz.Sabri ÖZTEKE

1960 yılında Afyon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyon'da tamamladı. 1982 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında Afyonkarahisar merkezde Özteke Eczanesi’ni açmış olup, halen serbest eczacılık mesleğine devam etmektedir. 1990 yılında kurulan 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası’nın atanan kurucu üyelerindendir. Bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, 1999-2002 yılları arasında Eczacı Odası Genel Sekreterliği, 2002-2005 yılları arasında Eczacı Odası Başkanlığı, 2005-2009 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. 4 dönem TEB Büyük Kongre delegelisi olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Ecz.Şefkat GÜLER

1961 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu Afyon İlimizde, ortaokulu Çorum Eti Ortaokulu'nda , liseyi Atatürk Lisesi'nde tamamlad. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak 1984 yılında mezun oldu. 1986-87 yılları arasında Çorum SSK Hastanesi'nde kurum eczacısı olarak görev yaptı; 1988 yılında, şu anda sahibi ve mesul müdürlüğünü yaptığı Albayrak Eczanesi’ni açtı.

2002 yılında Çorum Eczacı Temsilciliğine seçildi. 2003 yılında Çorum Eczacı Odası Kurucu Başkanlığı'na seçilerek 2013 yılına kadar; 5 dönem Çorum Eczacı Odası Başkanlık görevini sürdürdü. 2013 yılı Kasım ayında gerçekleşen 39.Olağan Büyük Kongre’de yapılan seçimlerde Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi olarak seçildi. Evli ve bir çocuk annesidir.


Ecz.M.Ali DURMAZ

1960 yılında Tokat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamamladıktan sonra, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Tokat’ta eczacılığa başladı. 1996 yılında Tokat Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu olarak görev yaptı. 2000 yılında Tokat’ta en fazla gelir vergisi ödeyen 5.mükellef oldu. 2004 yılında, Tokat’ta en fazla vergi veren eczacı olarak vergi dairesinden plaket aldı. Aynı zamanda, Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Koruma Derneği Kurucu üyesi görevinde bulunmaktadır. 2001-2003 yılları arasında Sivas Eczacı Odası Tokat İl Temsilciliği görevini yaptı. 2003 yılında Tokat Eczacı Odası kurucusu olarak atandı, 4 dönem Tokat Eczacı Odası Başkanlığını görevini sürdürdü. Durmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Ecz.Burak SÖĞÜTLÜ

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Adalet bölümünde eğitimine devam etmektedir. 1997-2001 yılları arasında İstanbul’da Burak Eczanesinin sahip ve mesul müdürlüğünü yapmış, 2001-2006 yılları arasında Lilly ilaç firmasında satış mümessili olarak çalışmıştır. 1997-2001 yılları arasında İstanbul Eczacı Odası’nda Bölge Temsilciliği ve Denetçi Eczacılık, 2007-2011 yılları arasında da Muğla Eczacı Odası’nda Bölge Temsilciliği ve Denetçi Eczacılık görevlerinde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Büyük Kongre Delegeliği görevlerini yürütmüş, 2013 yılında aynı görevlerine tekrar seçilmiştir. Ayrıca 2012 yılından beri Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyesidir. 2006 yılından bu yana Muğla’nın Bodrum ilçesinde Söğütlü Eczanesi sahip ve mesul müdürlüğünü yapmaktadır.


Ecz.F.Bahar ÖZEMRE DERİNSU

1968'de Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. 1991'de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1997-1998 yılları arasında Oda Yönetim Kurulu üyeliği, 1998-2003 yılları arasında Genel Sekreterlik, 2003-2005 yılları arasında Oda Başkanlığı, 2005-2011 yılları arasında Haysiyet Divanı Başkanlığı görevlerini yaptı. 1991'den beri Manisa'da Bahar Eczanesi'nin sahip ve mesul müdürüdür.


Ecz.Meyse KADEMOĞLU

13 Haziran 1950 yılında Giresun’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Nişantaşı Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinden sonra 10 yıl Giresun SSK Hastanesi Başeczacılığını yaptı. 1987 yılından beri Giresun merkezde bulunan Kademoğlu Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüdür. Bu yıllar içinde Giresun’daki Karadeniz Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulunda İkinci Başkan olarak görev yaptı. 24. Bölge Ordu Eczacı odasında çeşitli görevler aldı. 2004 yılında 42. Bölge Giresun Eczacı Odası kurucu üyesi olarak TEB Merkez Heyeti tarafından tayin edildi. 2004-2011 yılları arasında 42.Bölge Giresun Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Kademoğlu, evli ve iki çocuk sahibidir.


Ecz.Cengiz ERİCEKLİ

09.11.1952 tarihinde Çankırı’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çankırı’da tamamladı. 1976-77 döneminde, o zamanki adıyla A.İ.T.İ.A Eczacılık Yüksek Okulu olan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Kısa süreli olarak Kastamonu ili Azdavay ilçesi Sağlık Merkezinde ve Çankırı Doğumevi eczanelerinde görev yaptı. 1979’dan bu yana Çankırı’da serbest eczacılık yapmaktadır. 1983’ten beri de 26.Bölge Kastamonu Eczacı Odası Çankırı İl Temsilciliğini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Ecz.Faruk EKMEN

 

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :