BASIN AÇIKLAMASI:BUGÜN SON GÜN, YARIN HASTALAR YİNE MAĞDUR!!!
  30.06.2010
SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜD. TARAFINDAN 2009/79 SAYILI GENELGEYİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN 2010/47 SAYILI GENELGE YAYINLANDI
  29.06.2010
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMI YAPILACAĞI HAKKINDA DUYURUSU
  28.06.2010
ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI – MUVAZAA İLE MÜCADELEDE ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ
  23.06.2010
TEB MERKEZ HEYETİNİN KAREKODSUZ İLAÇLARIN BİLDİRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA 22.06.2010 TARİHLİ AÇIKLAMASI
  22.06.2010
53.BÖLGE NİĞDE ECZACI ODAMIZ KURULDU
  22.06.2010
KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM İŞLEMLERİNİN 24.06.2010 PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMINA KADAR TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU
  21.06.2010
ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM İŞLEMLERİ (GÜNCELLENDİ)
  21.06.2010
HAİN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ!!!
  21.06.2010
SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
  18.06.2010
TEBEOS PROGRAMI ÜZERİNDE KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM MODÜLÜ AÇILDI (GÜNCELLENDİ)
  18.06.2010
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10.06.2010 TAR. 27607 SAY. RG'DE YAYINLANDI
  10.06.2010
İLAÇ AMBALAJLARINDA YER ALAN KAREKODLARIN REÇETE EKİNDE BULUNMASI HAKKINDA DUYURU
  08.06.2010
03.06.2010 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER
  03.06.2010
YEŞİL KARTLI HASTALARIN REÇETE GİRİŞ İŞLEMLERİ 07.06.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDEN YAPILACAK
  03.06.2010
YEŞİL KARTLI HASTALARA AİT REÇETELERİN FATURALANDIRILMASI ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
  03.06.2010
KAN ÜRÜNLERİNİN DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ HAKKINDA
  03.06.2010
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI
  03.06.2010
BASIN AÇIKLAMASI: ECZACILARDAN REKLAM KURULU’NA TAM DESTEK
  02.06.2010
MAL ALIŞ BİLDİRİMİ VE STOK BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ HAKKINDA
  01.06.2010
geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49| ileri