BAŞKANDAN
 

Bildiğiniz gibi, Ocak ayı, elektronik sigaranın etken maddesi ve reklamının yapılması ile ilgili tartışmalarla bağladı. Biz de bu konudaki görürlerimizi çeşitli platformlarda dile getirdik. Sky Türk ve TV-8’le canlı telefon bağlantısı kurarak, e-sigaranın içerdiği nikotinin sağlık zararlarını ve reklamının yapılmasının yanlış olduğunu ifade ettik.

7 Ocak 2008 Pazartesi günü Haber Türk Kanalında ilaç ve eczacılık alanında yaşanan sorunlardan bahsettik. Eczacılarımızın geri ödemeden, katılım paylarından, provizyon sisteminden kaynaklı sorunlarını kamuoyu ile paylaşma fırsatı bulduk. Arkasından, ertesi gün, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile ilaç fiyat kararnamesinde tanımlanan geçiş sürelerinin uygulanması ile ilgili olarak yeniden görüştük. Aynı gün, NTV’de Yatan hasta ilaçlarının hastanelerden temini ile ilgili yaşanan sıkıntılara ilişkin görüşlerimizi aktardık. özellikle altyapı ve personel eksiklikleri giderilmeden uygulamanın bağlamasının sistemi daha da zorlaştırması olasılığına dikkat çektik.

9 Ocak 2008 Çarşamba günü bu kez Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürü Mahmut Tokaç ile Başkanlık Kurulu üyelerimizle birlikte ilaç Fiyat kararnamesindeki 45 günlük geçiş süresine uyulması konusunu görüştük.

10 Ocak 2008 Perşembe günü ise Maliye Bakanlığı Mst.Hasan Basri Aktan ile görüştük.

15 Ocak Salı günü Büyük Kongre Kararımız doğrultusunda kurulan Yozgat Eczacı Odası geçici yönetim kurulunu atamak ve kendilerine başarılar dileklerimizi iletmek üzere Yozgat’a gittik. 16 Ocak günü, aynı amaçla Karaman’a ve 22 Ocak günü de Osmaniye ve Adıyaman’a gittik. Yeni kurulan tüm eczacı odalarımıza bağası dileklerimizi tekrarlamak istiyorum.

17 Ocak Perşembe günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın taleplerimiz dikkate alınmadan Meclis’e taşınması üzerine, TTB, TMMOB; KESK ve DİSK ile birlikte düzenlediğimiz miting vardı. Mitinge Merkez Heyeti üyelerimizin yanında, Ankara ve İstanbul’dan da eczacılarımız katıldılar. önümüzdeki dönemde de GSS ile ilgili etkinliklerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasını engelleyen her türlü yasal ve kurumsal düzenlemeye ilişkin sağlık hizmet sunucuları olarak kamuoyunu bilgilendirmeliyiz.

18 Ocak 2008 Cuma günü Bursa Eczacı Odası eski başkanı ve kooperatifin kurucu üyesi Ecz. Naci Doğan adına kurulan Kültür Merkezi’nin açılığını yaptık. Eczane Teknisyenleri sertifika törenine katıldık.

24 Ocak 2008 Perşembe günü Hacettepe üniversitesi FATUM tarafından düzenlenen “Farmakoekonomi çalıştayı: Temel Prensipler ve Referans Sağlık Sistemlerindeki
Uygulamalar” bağlıklı çalıştay’a katıldık. Aynı gün, Merkez Heyeti üyelerimiz ile beraber Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı ziyaret ederek 6197 sayılı yasaya ilişkin çekince ve taleplerimiz, günübirlik tedavi, yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden karşılanmasında oluşan sorunların giderilmesi konusundaki önerilerimiz, ilaç Fiyat Kararnamesi’nde geçiş süresinin uygulanmamasından doğan kayıplarımız gibi konuları kendisine aktardık. Sayın Bakan, 6197 ile ilgili olarak nüfusa göre sınırlama talebimizi uygun bulduğunu aktardı. Ayrıca, sorunlarımızın SGK nezrinde takipçisi olacağını, ilaç sanayicileri ile ilgili geçiş süresi konusunun da sanayi, TEB ve Bakanlık arasında çözülebileceğini ifade etti.

28 Ocak 2008 Pazartesi günü ise SGK GSS Genel Müdürü Sami Türkoğlu ile kamu kurum alacakları, Protokol, SUT, katılım payları, provizyon sistemi ile ilgili görüşme yaptık.

Bürokrasi ile görüşmelerin yoğun olarak sürdüğü bir ay oldu Ocak. Şubat ayında da muhtemelen Protokol görüşmeleri odaklı bir trafik devam edecek. Eczacıların beklentisi ve sıkıntısı büyük. Bu sıkıntıyı çözebilecek tüm adreslerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Hepinize iyi bir ay diliyorum.

Ecz. Erdoğan çOLAK
Başkan

 
    |  2008-01-30